Klientu interešu pārstāvība tiesā

KLIENTU INTEREŠU PĀRSTĀVĪBA TIESĀ SADARBĪBĀ AR ADVOKĀTIEM

 

Apdrošināšanas atlīdzību lietas var nonākt līdz tiesai un nepieciešams piesaistīt labu zvērinātu advokātu, kurš specializējies apdrošināšanas strīdu risināšanā.

Diemžēl atsevišķu apdrošināšanas strīdu risināšana nonāk līdz tiesas zālei. Šādos gadījumos bez labiem advokātiem nav iespējams iztikt. Klientu interešu pārstāvību tiesā nodrošinu sadarbībā ar advokātiem, kuri ir specializējušies apdrošināšanas strīdu risināšanā.

Apdrošināšanas gadījumos specializējušies advokāti Latvijā nav daudz, jo apdrošināšana ir ļoti specifiska nozare ar savu likumdošanu un tiesu praksi. Jāizvērtē apdrošināšanas noteikumu atbilstība likumdošanai. Praksē ir bijuši arī gadījumi, ka apdrošināšanas likumu atbilstība ir jāizvērtē arī Latvijas Republikas Satversmes līmenī.

Tomēr ir arī prakses piemēri, kuros apdrošināšanas atlīdzību strīdus lietas ir izdevies atrisināt neuzsākot tiesāšanās procesu – saprotot klientu aizstāvju stingro likumīgo nostāju, apdrošināšanas kompānijām tiesāties vairs negribas un tiek panākta abpusēji izdevīga vienošanās.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas