Atlīdzību atguvumi

Ugunsgrēka gadījums

Pēc ugunsgrēka kokapstrādes uzņēmumā, apdrošināšanas sabiedrība atsaka apdrošināšanas atlīdzības izmaksu pamatojot to ar ugunsdrošības normu pārkāpumiem un neatbilstoši Ministra Kabineta noteikumiem pieslēgtu jauno apkures katlu.

Apdrošināšanas kompānijas lēmumu apstrīdam. Pierādām kļūdas ekspertīzē. Pierādām, ka jaunais apkures katls ir mazākas jaudas kā vecais apkures katls un nav pārkāpti atbilstošie Ministru Kabineta noteikumi.

Klientam apdrošināšanas sabiedrība izmaksā 20 000 EUR.

Ugunsgrēka gadījums #2

Fiziskai personai nodeg māja. Apdrošināšanas sabiedrība atsaka apdrošināšanas atlīdzības izmaksu  pamatojoties uz inventarizācijas lietā noteikto ēkas nolietojumu.

Apdrošināšanas kompānijas lēmumu apstrīdam. Atbilstoši Ministru Kabineta noteikumu aprēķinu kritērijiem, pierādām ka ēka ir bijusi daudz labākā stāvoklī.  Tiek panākta vienošanās.

Klientam apdrošināšanas sabiedrība izmaksā 25 000 EUR.

Vētras gadījums

Lielai sporta būvei vētras laikā daļēji tiek norauts jumts. Apdrošināšanas sabiedrība atsaka apdrošināšanas atlīdzību pamatojot to, ka meteoroloģiskās stacijas negadījuma laikā nav uzradījušas ļoti stipru vēju.

Apdrošināšanas kompānijas lēmumu apstrīdam,  norādot, ka atlīdzības atteikumu nevar balstīt mērījumos no meteoroloģiskās  stacijas, kas atrodas 40 km attālumā no negadījuma vietas. Papildus veicām ekspertīzi un pierādām, ka  negadījuma laikā vējš jumtam veidojis  “lidmašīnas spārnu efektu”.

Lieta nonāk līdz tiesai. Tiek panākts izlīgums.

Klientam apdrošināšanas sabiedrība izmaksā 11383 EUR.

Regresa prasība

Par saskaņotā paziņojuma neiesniegšanu OCTA apdrošināšanas kompānijai par ceļu satiksmes negadījumu, apdrošināšanas kompānija vēršas  pret klientu ar regresa prasību 2073 EUR apmērā.

Klients saskaņoto paziņojumu bija iesniedzis savā KASKO apdrošināšanas kompānijā. Lieta nonāca līdz tiesai. Tiesu uzvarējām.

Klientam nebija jāmaksā regress 2073 EUR un klienta tiesāšanās izdevumi tika atlīdzināti.

Apdrošināšanas atlīdzības procesa vadība

Klienta īpašumā ēkā izcēlās ugunsgrēks. Cieta ēka un sadega daļa mantas. Īpašums bija apdrošināts.

Pēc klienta, fiziskas personas, lūguma novadīju apdrošināšanas atlīdzības procesu. Izdegusī ēkas daļa tika atjaunota pēc būvfirmas tāmes 20358 EUR, kā arī par bojā gājušo mājas mantu klients apdrošināšanas atlīdzībā saņēma 8743 EUR.

Apdrošināšanas polises segums tika izmantots maksimāli.

Sabrukuša jumta gadījums

Stipras snigšanas rezultātā, lielai saimniecības ēkai sabrūk jumts. Apdrošināšanas sabiedrība atsaka atlīdzības izmaksu, pamatojot to, ka tuvākās meteoroloģiskās stacijas neuzrāda tik liela sniega daudzuma mērījumus.

Apdrošināšanas kompānijas lēmumu apstrīdam. Pierādām stipras snigšanas faktus. Lieta nonāk tiesā. Pēc divām tiesu instancēm lietu uzvarējām.

Klientam tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība 59127EUR un segti visi tiesu izdevumi.