Pakalpojumi

Apdrošināšanas atlīdzību strīdu risināšana

Apdrošināšanas kompānijas cenšas izmaksāt pēc iespējas mazāku apdrošināšanas atlīdzību vai atteikt to pilnībā.

Apdrošināšanas regresu jautājumu risināšana

Kā rīkoties, ja saņemat pret Jums vērstu Pretenziju ar regresa vai subrogācijas prasību?

APDROŠINĀŠANAS LĪGUMU IZVĒRTĒŠANA

Jau slēdzot apdrošināšanas līgumu ir jāgatavojas potenciālajai tiesas situācijai. Kvalitatīvs līgums līdz tiesai nenonāk, jo tas ir tik labs, ka nav nepieciešams tiesāties.

APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU PROCESU VADĪBA

Lai nebūtu jālabo kļūdas, vispareizāk un vienkāršāk ir apdrošināšanas atlīdzības procesu pareizi vadīt jau no paša sākuma.

DAŽĀDU NOZARU EKSPERTU PIESAISTE APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU LIETĀM

Strādājot komandā ar nozares profesionāļiem, klientiem nodrošinām vislabāko apdrošināšanas atlīdzības servisu un aizstāvību.

Klientu interešu pārstāvība tiesā sadarbībā ar advokātiem

Apdrošināšanas atlīdzību lietas var nonākt līdz tiesai un nepieciešams piesaistīt labu zvērinātu advokātu, kurš specializējies apdrošināšanas strīdu risināšanā.

KONSULTĀCIJAS AR APDROŠINĀŠANU SAISTĪTOS JAUTĀJUMOS

Mana darba pieredze apdrošināšanas jomā sniedz priekšrocības konsultēt praktiski visos jautājumos saistībā ar apdrošināšanu.

Citu ar apdrošināšanu saistīto problēmu risināšana

Ne visas problēmas apdrošināšanā ir saistītas ar apdrošināšanas atlīdzībām.

Saņem pirmo konsultāciju

bez maksas