Ekspertu piesaiste

DAŽĀDU NOZARU EKSPERTU PIESAISTE APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBU LIETĀM

 

Strādājot komandā ar nozares profesionāļiem, klientiem nodrošinām vislabāko apdrošināšanas atlīdzības servisu un aizstāvību.

Strādāju ar visām apdrošināšanas atlīdzību lietām. Tās var būt saistītas ar kustamo un nekustamo īpašumu, transporta līdzekļiem (to starpā lauksaimniecības tehniku), kā arī lauksaimniecības dzīvniekiem, mājdzīvniekiem u.c. Strādāju arī ar civiltiesiskās apdrošināšanas veidiem, veselības, nelaimes gadījumu un pensiju apdrošināšanu u.c.  Pieredze ir arī apdrošināšanas gadījumiem, kas saistīti ar kravu pārvadājumiem (gan jūras, gan sauszemes).

Neviens apdrošināšanas speciālists nevar niansē zināt visu vairākās nozarēs vienlaicīgi, tāpēc katras lietas risināšanai tiek piesaistīti atbilstoši speciālisti. Strādājot komandā ar nozares profesionāļiem man izdodas klientiem nodrošināt vislabāko apdrošināšanas atlīdzības servisu un aizstāvību.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas