Apdrošināšanas regresu risināšana

Kā rīkoties, ja saņemat pret Jums vērstu Pretenziju ar regresa vai subrogācijas prasību?

Nepakļaujaties katrai pret Jums vērstai prasībai, bet meklējiet speciālistu konsultāciju! Ne visas pret Jums vērstās prasības ir pamatotas vai juridiski korektas. Protams, vēstulē var būt izteikti draudi: “Ja nenomaksāsiet prasīto summu norādītajā termiņā, lieta tiks nodota tiesā vai parādu piedzinēju kompānijai, un tas vēl palielinās Jūsu parāda summu.
Šāda ir standarta situācija, tomēr galvenais Jums uz to savlaicīgi ir jāreaģē. Nedrīkst lietu atlikt, novilcināt vai izlikties, ka vēstuli neesat saņēmuši. Ja neko nedarīsiet, lieta nonāks tiesā un izdevumi būs vēl lielāki. Nepieciešams rīkoties nekavējoties, lai ātrāk lieta tiktu atrisināta un Jūs nenonāktu laika trūkumā situācijas risināšanai.

Mēs Jums varam palīdzēt.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas

    Regresa prasība — apdrošinātāja prasība izmaksātās summas apmērā, kas vēršama pret apdrošināto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā normatīvajos aktos vai apdrošināšanas līgumā noteiktajos gadījumos.
    Subrogācijas tiesība — apdrošinātāja, kas ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību, tiesība pārņemt apdrošinātā prasības tiesības izmaksātās summas apmērā pret personu, kura ir atbildīga par zaudējumiem.

    Terminu skaidrojums no likuma – APDROŠINĀŠANAS LĪGUMA LIKUMS.