Citu ar apdrošināšanu saistīto problēmu risināšana

Ne visas problēmas apdrošināšanā ir saistītas ar apdrošināšanas atlīdzībām. Problēmas var būt dažādas, piemēram, klientam apdrošināšanas kompānijas ir atsūtījusi vēstuli ar prasību nomaksāt apdrošināšanas maksājumu par jau nozagtu automašīnu, kaut gan šī pati apdrošināšanas kompānija par šo automašīnu apdrošināšanas atlīdzību bija atteikusi. Šādos gadījumos klientam palīdzam sagatavot apdrošināšanas kompānijai atbildes vēstuli ar norādījumiem, par pretlikumīgām prasībām.

Ir piemēri, kad apdrošināšanas kompānija nav korekti aprēķinājusi apdrošināšanas prēmijas daļu, kura jāatgriež klientam, gadījumā ja apdrošināšanas polise tiek pārtraukta.

Mana darba pieredze dod iespēju konsultēt praktiski visos jautājumos saistībā ar apdrošināšanu. Sākot no apdrošināmā objekta risku izvērtēšanas,  apdrošināšanas līgumu slēgšana vai dažādu ar apdrošināšanas atlīdzībām saistītu jautājumu risināšanas.

Strādāju ar visiem apdrošināšanas veidiem (piemēram, īpašumu apdrošināšana, civiltiesiskā apdrošināšana, personu apdrošināšana, apbedīšanas izdevumu apdrošināšana u.c.).

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas