Apdrošināšanas līgumu izvērtēšana

Jau slēdzot apdrošināšanas līgumu ir jāgatavojas potenciālajai tiesas situācijai. Kvalitatīvs līgums līdz tiesai nenonāk, jo tas ir tik labs, ka nav nepieciešams tiesāties.

Pirms līguma parakstīšanas Jums ir tiesības sniegt savus komentārus un lūgt tos iestrādāt līgumā.  Arī jau  noslēgtos apdrošināšanas līgumus var lūgt izvērtēt un vēl līguma darbības laikā papildināt ar dažādiem nosacījumiem un pielikumiem.

Pēc klientu lūguma izvērtēju viņu apdrošināšanas līgumus. Sniedzu savu atziņu par apdrošināšanas summu atbilstību, izskaidroju apdrošināšanas noteikumus, apdrošinātos riskus, pušu pienākumus un pievēršu uzmanību izņēmumu sadaļai.

Sniedzu informāciju par dažādu apdrošināšanas kompāniju pielietoto praksi apdrošināšanas atlīdzību izmaksās.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas