Apdrošināšanas atlīdzību strīdu risināšana

Apdrošināšanas kompānijas cenšas izmaksāt pēc iespējas mazāku apdrošināšanas atlīdzību vai atteikt to pilnībā.

Klientiem, kuriem pēc apdrošināšanas polises nosacījumiem pienāktos apdrošināšanas atlīdzība, nereti nākas saskarties ar situācijām kurās apdrošināšanas kompānijas cenšas aprēķināt un izmaksāt pēc iespējas mazāku apdrošināšanas atlīdzību vai pat atteikt to pilnībā. Pamatojums šādam lēmumam būs labi formulēts, bet ne vienmēr taisnīgs un likumam atbilstošs. Daļa apdrošināšanas sabiedrības paļaujas, ka klientam nebūs uzņēmības, zināšanu un izpratnes par radušos situāciju un lēmums netiks apstrīdēts. Diemžēl daudzos gadījumos tā arī notiek.
Mana apdrošināšanas pieredze var Jums palīdzēt atrisināt šādas strīdīgas situācijas.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas