Apdrošināšanas atlīdzību procesu vadība

Lai nebūtu jālabo kļūdas, vispareizāk un vienkāršāk ir apdrošināšanas atlīdzības procesu pareizi vadīt jau no paša sākuma.

Piemērs praksē:

  1. Pēc klienta lūguma esmu ieradies pie tikko degušas ēkas (pat ugunsdzēsēji vēl nav aizbraukuši).
  2. Izvērtēju situāciju kopā ar klientu un  iepazīstos ar apdrošināšanas līguma nosacījumiem.
  3. Izstrādāju apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas darbības plānu.
  4. Uz pilnvaras pamata pārstāvu klientu komunikācijā ar apdrošināšanas kompāniju. Sazinos ar apdrošināšanas kompānijas atlīdzību speciālistiem.
  5. Noformēju atbilstošos dokumentus un norunāju tikšanos objektā ar apdrošināšanas kompānijas ekspertiem.
  6. No klienta puses organizēju uzticamu ekspertu.
  7. Uz vietas objektā ar apdrošināšanas kompānijas speciālistiem un ekspertiem, kā arī ar klientu un mūsu ekspertu izvērtējam objektu.
  8. Izstrādājam tālāko rīcības plānu.
  9. Palīdzu apdrošināšanas sabiedrībai ātrāk sakārtot atlīdzības lietu, lai klients būtu apmierināts.
  10. Klientam sniedzu regulāras atskaites par procesu gaitu un rezultātiem.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas