Apdrošināšanas konsultācijas

Mana darba pieredze apdrošināšanas jomā sniedz priekšrocības konsultēt praktiski visos jautājumos saistībā ar apdrošināšanu. Sākot no apdrošināmā objekta risku izvērtēšanas, konsultācijas pirms apdrošināšanas līgumu slēgšanas vai dažādu citu ar apdrošināšanas atlīdzībām saistītu jautājumu risināšanā.

Konsultēju dažādu veidu apdrošināšanas gadījumus – sākot ar īpašumu apdrošināšanu, transporta apdrošināšanu, civiltiesisko apdrošināšanu, personu apdrošināšanu u.t.t, līdz pat apbedīšanas izdevumu apdrošināšanai.

Ir gadījumi, kuros izdevies klientiem palīdzēt problēmās, kur apdrošināšanas kompāniju atteikums izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību ir bijis pamatots. Tad esmu klienta vārdā vērsies pret zaudējumus izdarījušo personu un panācis zaudējumu kompensācijas saņemšanu klientam ārpus apdrošināšanas atlīdzības ietvariem, nenovedot lietu līdz tiesāšanās stadijai.

Ja ir problēma, tad ir arī risinājums. Jautājiet, ja pat notikušais gadījums nav tiešā veidā saistīts ar apdrošināšanu. Mēs palīdzēsim.

Saņem pirmo konsultāciju bez maksas